Aktivity

 

Zájmová činnost

Každé dítě v našem domově má své zájmy a my se je snažíme podporovat, jak jen to je možné. Děti mohou navštěvovat Základní uměleckou školu, Dům dětí a mládeže, Skautský oddíl a různé sportovní oddíly.

 

Výtvarná činnost

U dětí se snažíme podporovat jejich tvůrčí činnost v podobě práce s různými materiály a výrobou zajímavých věcí. Pracují se dřevem, rostlinami, modelínou, papírem. Učí se též různým technikám práce, např. aranžování, ubrousková technika. Některé z našich výtvorů můžete shlédnout v galerii Výtvarná činnost.

 

Muzikoterapie

Muzikoterapie je jedna z činností, která přispívá k navození psychické pohody našich dětí, a to prostřednictvím hry na hudební nástroje např. kytara, či pohybu dle různých hudebních žánrů. S hudbou pracují jak individuálně tak skupinově. Koncem roku 2014 byla zařízena v prostorách domova místnost vyhrazená přímo pro muzikoterapii.

Sociální hiporehabilitace

V roce 2015 zahájil spolupráci s naším domovem strejda Rázek, majitel Mini farmy Častolovické Horky. Učí děti pečovat o mini poníky, vodit je, krmit je, děti si s nimi mohou hrát a cvičit je. Více info zde.

 

Pohybové aktivity

Naše děti vedeme také ke sportovním aktivitám, mezi které patří protahovací cvičení, posilovací cvičení v posilovně, stolní tenis, fotbal, florbal, bazén - vše v rámci areálu DD. Mimo náš domov v zimních měsících navštěvujeme krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě.

 

Cvičná kuchyň

Cílem víkendové cvičné kuchyně je naučit děti hospodařit s penězi při nákupu potravin, získat orientaci ve výrobcích, jejich původu a kvalitě, vést je ke spolupráci mezi sebou při přípravě jídla a následnému úklidu kuchyně. Naučit děti vaření jednoduchých jídel a vytvořit u nich vztah pro hospodaření s potravinami.

 

Výlety a tábory

S dětmi jezdíme na výlety, které jsou vždy spojené s poznáním něčeho nového. Každé léto spolu také jezdíme na týdenní pobyt do přírody a jednotlivě se účastní pobytových akcí v rámci svých kroužků.

 

Exkurze

Pro děti se snažíme zajistit i zajímavé exkurze, prostřednictvím kterých navštíví místa, kam by se jen tak nedostaly a navíc se dozví i něco nového. Jednou z takových exkurzí jsou i návštěvy u Hasičského záchranného sboru.

 

Našim cílem je nejen dětem co nejvíce zpestřit jejich volný čas, ale také rozvíjet a podporovat jejich zájmy a vlohy k určitým činnostem a nabízet jim získání nových poznatků. Bohužel naše činnost je velmi omezena finančními prostředky získanými od zřizovatele a ne vždy můžeme dětem vyjít vstříc a podporovat je, jak bychom chtěli. Máte-li pocit, že nám můžete v tomto ohledu pomoci, ať už finančně nebo např. prostřednictvím vstupenek, nabídkou exkurze atd., přečtěte si prosím další informace na  stránce Nadační fond Radost. Vašeho zájmu si moc vážíme.