Aktivity

 

Zájmová činnost

Každé dítě v našem domově má své zájmy a my se je snažíme podporovat, jak jen to je možné. Děti mohou navštěvovat Základní uměleckou školu, Dům dětí a mládeže, Skautský oddíl a různé sportovní oddíly.

 

Výtvarná činnost

U dětí se snažíme podporovat jejich tvůrčí činnost v podobě práce s různými materiály a výrobou zajímavých věcí. Pracují se dřevem, rostlinami, modelínou, papírem. Učí se též různým technikám práce, např. aranžování, ubrousková technika. 

 

Muzikoterapie

Muzikoterapie je jedna z činností, která přispívá k navození psychické pohody našich dětí, a to prostřednictvím hry na hudební nástroje např. kytara, či pohybu dle různých hudebních žánrů. S hudbou pracují jak individuálně tak skupinově. Koncem roku 2014 byla zařízena v prostorách domova místnost vyhrazená přímo pro muzikoterapii.


Sociální hiporehabilitace

V roce 2015 zahájil spolupráci s naším domovem strejda Rázek, majitel Mini farmy Častolovické Horky. Učí děti pečovat o mini poníky, vodit je, krmit je, děti si s nimi mohou hrát a cvičit je.

 

Pohybové aktivity

Naše děti vedeme také ke sportovním aktivitám, mezi které patří protahovací cvičení, posilovací cvičení v posilovně, stolní tenis, fotbal, florbal, bazén - vše v rámci areálu DD. Mimo náš domov v zimních měsících navštěvujeme krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě.

 

Cvičná kuchyň

Cílem víkendové cvičné kuchyně je naučit děti hospodařit s penězi při nákupu potravin, získat orientaci ve výrobcích, jejich původu a kvalitě, vést je ke spolupráci mezi sebou při přípravě jídla a následnému úklidu kuchyně. Naučit děti vaření jednoduchých jídel a vytvořit u nich vztah pro hospodaření s potravinami. Cvičná kuchyň v domově momentálně denně, ve všední den děti pouze navštěvují školní jídelnu, která jim poskytuje oběd.


Výlety a tábory

S dětmi jezdíme na výlety, které jsou vždy spojené s poznáním něčeho nového. Každé léto spolu také jezdíme na týdenní pobyt do přírody a jednotlivě se účastní pobytových akcí v rámci svých kroužků.


 

Našim cílem je nejen dětem co nejvíce zpestřit jejich volný čas, ale také rozvíjet a podporovat jejich zájmy a vlohy k určitým činnostem a nabízet jim získání nových poznatků. Bohužel naše činnost je velmi omezena finančními prostředky získanými od zřizovatele a ne vždy můžeme dětem vyjít vstříc a podporovat je, jak bychom chtěli. Máte-li pocit, že nám můžete v tomto ohledu pomoci, ať už finančně nebo např. prostřednictvím vstupenek, nabídkou exkurze atd., přečtěte si prosím další informace na  stránce Nadační fond Radost. Vašeho zájmu si moc vážíme.

 

 

 

 

 

Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.

Charles Spencer Chaplin