Dokumenty 

 

Žádost k pobytu dětí mimo zařízení.

Dětského domova Holice.

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2020

ulozto.cz/file/c8ZRKd5tV0Gp/vyrocni-zprava-o-cinnosti-v-oblasti-poskytovani-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb-za-rok-2020-docx#!ZGAzZmR2AGqzLwSzMwZ1MGt5AGV1A3OUZSM1FwIdIScTJzRkAj==

 

Školský vzdělávací program:

ulozto.cz/file/hY9DJrio2TVA/svp-dd-holice-doc

 

Plán práce na rok 2020/21:

ulozto.cz/file/Qonq6SDE1at1/plan-prace-20-21-doc

 

Minimální preventivní program pro rok 2020/21:

ulozto.cz/file/fWKse7uuCii3/mpp-2020-2021-dd-holice-doc

 

Vnitřní řád DD Holice 2020/21:

ulozto.cz/file/zWzS68xte2pm/vnitrni-rad-dd-2020-docx

 

Výroční zpráva pro rok 2019/20:

ulozto.cz/file/tHbGpeX2KWJM/vz-19-20-docx

 

 

 

Odkazy

Webové stránky zřizovatele: www.pardubickykraj.cz

www.klicekevzdelani.cz

Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy

Sociálně-právní ochrana dětí: www.mpsv.cz


 

"Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe."

Carl Gustav Jung