Finanční prostředky na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762.
Projekt "Rozvoj SAS v Pardubickém kraji" je spolufinancovaný z prostředků ESF - Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Rozvoji sociálních služeb v Pardubickém kraji III.
Doba trvání projektu: 1.1.2020 – 31. 12. 2021
Cíle služby: šťastné a spokojené dítě ve fungující rodině; mladý dospělý úspěšně připravený fungovat v běžném životě; člověk orientující se v sociálních vazbách

 

„Spolu!“, sociálně aktivizační služba

 

Poslání služby: 

Posláním služby je podpořit rodiny, ve kterých z důvodu nedostatečné péče či jiných okolností hrozí umístění dítěte mimo rodiny nebo je již dítě umístěno v ústavním zařízení. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby dítě mohlo vyrůstat společně s rodiči a bylo o něj dobře postaráno. U dětí, kde péče rodičů není možná se snažíme o navázání nebo udržení kontaktů se širší rodinou. Služba je poskytována v úzké spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a ústavním zařízením, je-li v něm již dítě umístěno. Nabízíme intenzivní spolupráci (jsme připraveni být v rodině i každý den) s rodinou při získávání a prohlubování rodičovských dovedností (v péči o dítě, při zajištění zdraví a bezpečností dětí, vedení domácnosti, v hospodaření rodiny apod.), pomoc a podporu při vyhledávání rodinných kontaktů dítěte umístněného v dětském domově, podporu při vytváření rodinných vazeb, posilování rodičovských kompetencí rodičů dětí umístěných v ústavním zařízení, pomoc a podpora ve vyrovnávání se chyb při výchově dítěte/dětí, poradenství v oblasti trávení volného času.

Cílová skupina: 

- A) Rodiny, kde reálně hrozí umístění dítěte/dětí do ústavního zařízení. 

- Rodina je vedena v evidenci OSPOD, v péči rodičů jsou závažné nebo dlouhodobé nedostatky, OSPOD navrhuje odebrání dětí, nedojde-li ke zlepšení péče. 

- B) Rodiny, které mají dítě/děti již umístěné v ústavním zařízení a rodiče usilují o návrat dítěte zpět do rodiny. 

- C) Dítě/Děti umístěné v ústavním zařízení, kteří se v nezletilém věku stanou rodiči, spojeno s intenzivní přípravou na odchod ze zařízení. 

- D) Spolupráce s rodinou, kam se dítě vrátí z ústavního zařízení z jiného regionu či delší vzdálenosti, kde probíhá adaptace dítěte. 

- Spolupráce s rodinou probíhá po dobu adaptace dítěte v rodině (maximálně po dobu 2-3 měsíců), následně je rodina předána jiné SAS v místě bydliště, pokud je to třeba.

Průběh služby: 

Kdo nás může kontaktovat? 

- Rodina sama, ústavní zařízení, OSPOD nebo jiné instituce (např. jiné sociálně aktivizační služby). Jak a kde probíhá první schůzka? 

- Místo je určeno dle domluvy všech stran, přizpůsobíme se zejména přání rodiče. Na první setkání mapujeme situaci dítěte a jeho rodiny, vysvětlujeme, jak může podpora vypadat. 

- Termín prvního setkání nabízíme v co nejkratším čase od přijetí žádosti, v řádu dnů. 

Co můžeme nabídnout? 

- Dlouhodobou a intenzivní spolupráci. 

- Úzká spolupráce s institucemi, společné plánování, vzájemné informování. 

- Udržování rodinných vazeb u rodin dětí umístěných v ústavním zařízení. 

- Vyhledávání, navázaní rodinných kontaktů DÍTĚ« ---- »RODINA. Děti, u kterých je návrat zpátky do rodiny nereálný (rozhodnutí soudu omezení v rodičovských právech, týrání v rodině, odsouzení/trestní stíhání), ale poznání své rodiny velmi důležité. 

- Budeme posilovat motivaci rodičů o zájem života dítěte umístěného v ústavním zařízení (tel. kontakt s dítětem, návštěvy v zařízení nebo v rodinném prostředí, za účasti naší služby). 

- Spolupráci s rodinou při návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy zpět do rodiny, která je připravená na péči o dítě a díky které se bude dítě cítit v rodině bezpečně (jedná se o přechodné období dítěte v rozmezí max.3měsiců). 

- Připravenost nezletilých dětí – budoucí rodič na roli matky, otce, tak aby byly schopni i po dovršení 18 ti let se řádně a samostatně postarat o své dítě a vytvořili mu bezpečný domov, ve kterém se bude moc rozvíjet a zažívat plnohodnotné dětství (příprava na rodičovství). 

- Adaptační období pro rodiny a děti, které se vracejí domu z dětských domovů v Pardubickém kraji.

Zásady služby: 

- Nejen radíme a doporučujeme, ale i prakticky vedeme k samostatnosti. 

- Motivujeme a podporujeme klienta a jeho blízké okolí k tomu, aby sám hledal řešení ke zlepšení své nepříznivé sociální situace. 

- Ke klientům a jejich dětem vždy přistupujeme s respektem, dbáme na jejich zachování důstojnosti. 

- Individuální přístup - respektujeme individualitu každého rodiče a jeho dítěte, nepřipouštíme jakoukoli formu diskriminace. 

- Spolupracujeme s OSPOD, dětskými domovy (DD), zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Místo a čas poskytování sociální služby: 

Službu zajišťujeme v přirozeném rodinném prostředí klientů nebo v prostorách sociálně aktivizační služby ,,Spolu!“. 

Terénní služba: 

pondělí  08:00 – 18:00 hodin 

úterý     08:00 – 14:00 hodin

středa    08:00 – 18:00 hodin

čtvrtek   08:00 – 16:00 hodin

pátek     11:00 – 14:00 hodin      Ambulantní služba pátek 8:00 – 11:00 hodin. 

 

Časovou dobu poskytování služby je možné upravit dle domluvy s klientem. Intenzivní spolupráce je poskytována z pravidla do 40 km dojezdové vzdálenosti. 

Služby klientům poskytujeme bezplatně.

 

Spolu to zvládneme!