Sponzoři

Vážíme si všech našich sponzorů a děkujeme jim za jejich pomoc.

Pokud byste se rozhodli nám pomoci, můžete tak učinit několika způsoby:

  • Finanční pomoc
  • Věcná pomoc
  • Dobrovolnictví
  • Hostitelská péče

Posláním Nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny; podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče; adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí (investice do vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče); finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem; a programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.

https://nadaceterezymaxove.cz/

Projekt Daruj Hračku probíhá každoročně již od roku 1997. Manažeři na vozíčcích Tango pro naše děti každý rok dokáží zařídit akci, do které se může zapojit každý, pořídit dětem dárek k Vánocům, a vykouzlit jim na tvářích úsměv!

https://www.daruj-hracku.cz/

Od roku 2011 je přepravním partnerem manažerů na vozíčcích Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. a Daruj hračku přepravní společnost GLS-Česká republika, která zajišťuje bezplatnou přepravu splněných přání od dárců do výběrních míst.

https://gls-group.eu/CZ/cs/home

Generálním IT partnerem projektu Daruj Hračku a zdravotně postižených manažerů na vozíčcích je od roku 2020 Online4u.cz , která zajišťuje tvorbu a provoz aplikace databáze dětí / klientů a jejich přání.

https://online4u.cz/

Od nadace ČEZ - Pomáhej pohybem jsme obdrželi grant ve výši 70.000Kč na volnočasové a rekreační aktivity. Z peněz jsme s dětmi jeli na pobyty v Sedmihorkách, Hutích u Pacova a Velkých Losinách. Bez takovéto podpory bychom tyto rekreační pobyty nedokázali nikdy uspořádat v takovém rozsahu a za to nadaci ČEZ moc děkujeme.

https://pomahejpohybem.cz/

https://www.nadacecez.cz/

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl nás podporuje ve více směrech. V časech nejtěžších, kdy onemocněly 3/4 vychovatelů, se vychovatelky z domova mládeže postavily do první linie a zajistily služby po celou dobu pracovní neschopnosti vychovatelů.

V letě jsme potom mohli jet do Litomyšle na celý týden, měli jsme zajištěné ubytování, stravu, program a sluníčko! A plánujeme to zase! 

V neposlední řadě vychovatelky z domova mládeže udržují s dětmi stálý kontakt, navštěvují je a plánují různé akce.

https://vospspgs.cz/


Firma Foxconn se snaží být dobrým sousedem a součástí společnosti, ve které fungujeme. Chce proto pozitivně přispívat městům i regionům, ve kterých se nacházejí jejich závody. Snaží se proto chovat odpovědně k životnímu prostředí a vyvíjí iniciativu vedoucí ke snížení jejich uhlíkové stopy. Hledají udržitelná řešení a rozvíjí silná partnerství s místními asociacemi, školami i organizacemi. 

https://www.foxconn.cz/