Sponzoři

Vážíme si všech našich sponzorů a děkujeme jim za jejich pomoc.

Pokud byste se rozhodli nám pomoci, můžete tak učinit několika způsoby:

  • Finanční pomoc
  • Věcná pomoc
  • Dobrovolnictví
  • Hostitelská péče

Posláním Nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny; podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče; adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí (investice do vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče); finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem; a programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.

https://nadaceterezymaxove.cz/

Spolek Co chceš to dokážeš podporuje sociálně znevýhodněné osoby, zejména děti a mladistvé, znevýhodněné menšiny a osoby diskriminované na základě příslušnosti k těmto menšinám (z důvodu rasové, kulturní, národnostní, etnické příslušnosti, či na základě sexuální orientace, Zabývá se také podporou zdravotně postižených a pomáhá s jejich integrací do společnosti, zlepšováním životního prostředí a ochranou přírody a krajiny. Spolupracuje s ostatními veřejně prospěšnými spolky a dalšími organizacemi při jejich činnosti. Inspiruje a iniciuje občany k aktivnímu zapojení se do společnosti, dialogu a pomoci druhým, vzdělávání a organizování poznávacích cest pro členy i nečleny.

Spolu dětem o.p.s. nám v roce 2021 věnovali velký finanční dar na zakoupení dětského hřiště. Bez jejich pomoci by bohužel děti zůstaly bez domečku, houpaček a klouzačky. Moc děkujeme!

https://www.spoludetem.cz

https://www.facebook.com/spoludetem

Projekt Daruj Hračku probíhá každoročně již od roku 1997. Manažeři na vozíčcích Tango pro naše děti každý rok dokáží zařídit akci, do které se může zapojit každý, pořídit dětem dárek k Vánocům, a vykouzlit jim na tvářích úsměv!

https://www.daruj-hracku.cz/

Od roku 2011 je přepravním partnerem manažerů na vozíčcích Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. a Daruj hračku přepravní společnost GLS-Česká republika, která zajišťuje bezplatnou přepravu splněných přání od dárců do výběrních míst.

https://gls-group.eu/CZ/cs/home

Generálním IT partnerem projektu Daruj Hračku a zdravotně postižených manažerů na vozíčcích je od roku 2020 Online4u.cz , která zajišťuje tvorbu a provoz aplikace databáze dětí / klientů a jejich přání.

https://online4u.cz/

Od nadace ČEZ - Pomáhej pohybem jsme obdrželi grant ve výši 70.000Kč na volnočasové a rekreační aktivity. Z peněz jsme s dětmi jeli na pobyty v Sedmihorkách, Hutích u Pacova a Velkých Losinách. Bez takovéto podpory bychom tyto rekreační pobyty nedokázali nikdy uspořádat v takovém rozsahu a za to nadaci ČEZ moc děkujeme.

https://pomahejpohybem.cz/

https://www.nadacecez.cz/

Společnost Kubík Litomyšl nás podporuje dlouhodobě. Vždy nám zajistí bohaté občerstvení, až už na výjezd a s ním spojené dlouhé túry, nebo na tábory. 

https://www.kubik.cz/

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl nás podporuje ve více směrech. V časech nejtěžších, kdy onemocněly 3/4 vychovatelů, se vychovatelky z domova mládeže postavily do první linie a zajistily služby po celou dobu pracovní neschopnosti vychovatelů.

V letě jsme potom mohli jet do Litomyšle na celý týden, měli jsme zajištěné ubytování, stravu, program a sluníčko! A plánujeme to zase! 

V neposlední řadě vychovatelky z domova mládeže udržují s dětmi stálý kontakt, navštěvují je a plánují různé akce.

https://vospspgs.cz/


Besip našim dětem věnoval hromadu bezpečnostních prvků, aby byly na výletě nebo velké túře vidět za každého počasí.

https://www.ibesip.cz/

Mainspire je masážní a fitstudio v centru Prahy a my jsme díky jejich finančnímu daru mohli zrealizovat pobyt na horách. Ubytovat se, najíst se, půjčit si lyže, půjčit si učitele na lyže....

https://ma-inspire.cz/

Firma Foxconn se snaží být dobrým sousedem a součástí společnosti, ve které fungujeme. Chce proto pozitivně přispívat městům i regionům, ve kterých se nacházejí jejich závody. Snaží se proto chovat odpovědně k životnímu prostředí a vyvíjí iniciativu vedoucí ke snížení jejich uhlíkové stopy. Hledají udržitelná řešení a rozvíjí silná partnerství s místními asociacemi, školami i organizacemi. 

https://www.foxconn.cz/