Vyhodnovení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 06. 10. 2017

Vyhodnocení VZMR

 

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 06. 10. 2017

 

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Stavební úprava bytu a váměna oken a dveří“

Přílohy:

Dopis - oslovení dodavatele.docx (22084)
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky.pdf (118740)
Příloha č. 2. - Výkaz - výměr.xlsx (17885)
Příloha č. 3 - čestné prohlášení.doc (39936)
SOD_DD_01_2017.doc (67584)
Výzva.pdf (437057)
Zadávací dokumentace.pdf (658142)
 

Zveřejněno 06. 10. 2017.

Termín podání nabídek: 13. 10. 2017, 12:00 hodin.

Výsledek výzvy k podání nabídek
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Zveřejněno dne 06. 10. 2017

Mgr. Ondřej Výborný, ředitel zařízení


Kontakt

DĚTSKÝ DOMOV HOLICE

Husova 623
534 11 Holice

IČ: 48159638

tel. 466 682 120
fax. 466 682 379
datová schránka: tgkwfy8

Mgr. Ondřej Výborný
ředitel
773 558 801

Mgr. Lucie Martinková
vedoucí vychovatelka
773 558 803

Věra Polednová
sociální pracovnice
702 188 490

"Spolu!", sociálně aktivizační služba
sas@ddholice.cz