Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 04.10.2021

 

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem nákup osobního automobilu"

Přílohy:

formuláře: ulozto.cz/file/7fDUbG3x07YZ/p1v-formulare-1-doc#!ZGWzBQR1L2V1MGL4Lmp5AzH3MGZ5Jyx3ZQEPZSZ0K2E5BQN2

položkový rozpočet: ulozto.cz/file/3qYzKEz8TF7Y/p3v-polozkovy-rozpocet-xlsx#!ZJRmBQR2AQx0BTHkAQL0ZmWyA2DlBSx3EyEADaqWMyWvqGIxAj==

výzva: ulozto.cz/file/9MXUoVGQgctb/vyzva-ph-osobni-automobil-dd-holice-docx#!ZGIyMQR2AGSzLGt1MTV4MzZ3BGAuMzW0L2qdK3WRDH1wLJD1Lt==

 

Zveřejněno 04.10.2021

Termín podání nabídek: 08.10.2021 do 11:00 hodin

Mgr. Jaroslav Doušek, zástupující ředitel zařízení

 
 
 
 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení dne 14.5.2021

 

 

 

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 16.04.2021

 

 

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce kuchyně na kancelářské prostory

Přílohy:

obchodní podmínky: ulozto.cz/file/jPDV4CVjArpR/obchodni-podminky-doc

čestné prohlášení: ulozto.cz/file/ONXzaXo7yQz8/vzor-cestneho-prohlaseni-doc

návrh smlouvy o dílo: ulozto.cz/file/Q2wRVIRMNKqd/navrh-smlouvy-o-dilo-docx

cenová nabídka/položkový rozpočet: ulozto.cz/file/7gHyECTYnqrX/cenova-nabidka-polozkovy-rozpocet-xlsx

zadávací dokumentace: ulozto.cz/file/YUXUzqOm98MN/zadavaci-dokumentace-docx

výzva: ulozto.cz/file/ojeN3YhJSBL1/vyzva-docx

 

Zveřejněno 16.04.2021

Termín podání nabídek: 03.05.2021 do 12:00 hodin

Mgr. Jaroslav Doušek, zástupující ředitel zařízení

 

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 01. 11. 2018

 

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Projekční práce – úprava hospodářské části areálu a kancelářských prostor

Přílohy:

Priloha c. 1 - Obchodni podminky 2018.doc (93696)
Priloha c. 3 - cestne prohlaseni 2018.doc (40960)
SOD_DD_01_2018.doc (70656)
Soupis prací 2018.xlsx (15925)
Zadavaci dokumentace 2018.doc (66048)

 

Zveřejněno 01. 11. 2018.

Termín podání nabídek: 16. 11. 2018, 12:00 hodin.

Mgr. Ondřej Výborný, ředitel zařízení