Veřejné zakázky


Poptávkové řízení - vyhlášení výzvy dne 04.10.2021

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "nákup osobního automobilu"

Přílohy:

Formuláře: 

https://ulozto.cz/file/7fDUbG3x07YZ/p1v-formulare-1-doc#!ZGWzBQR1L2V1MGL4Lmp5AzH3MGZ5Jyx3ZQEPZSZ0K2E5BQN2

Položkový rozpočet: 

https://ulozto.cz/file/3qYzKEz8TF7Y/p3v-polozkovy-rozpocet-xlsx#!ZJRmBQR2AQx0BTHkAQL0ZmWyA2DlBSx3EyEADaqWMyWvqGIxAj==

Výzva: 

https://ulozto.cz/file/9MXUoVGQgctb/vyzva-ph-osobni-automobil-dd-holice-docx#!ZGIyMQR2AGSzLGt1MTV4MzZ3BGAuMzW0L2qdK3WRDH1wLJD1Lt==


Zveřejněno 04.10.2021

Termín podání nabídek: 08.10.2021 do 11:00 hodin

Mgr. Jaroslav Doušek, zástupující ředitel zařízení