DĚTSKÝ DOMOV HOLICE

Zřizovatelem zařízení je Pardubický kraj

Vítáme Vás na stránce DD Holice.

 

Věříme, že všechny potřebné informace naleznete v odkazech vlevo nahoře, nebo se je dozvíte od tet a strejdů na telefonních číslech zobrazených hned pod těmito odkazy.

(pokud jste si nás otevřeli v mobilním telefonu, tak je všechno jinak, rolujte dolů)

 

Nejnovější akce, fotografie a příspěvky najdete na našem facebookovém profilu.

 

www.facebook.com/ddholice

 

 

Přejeme Vám hezký den!

 

 

 

 

 

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny; podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče; adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí (investice do vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče); finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílu nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem; a programů iniciovaných nadací a zrpostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.

Najdete nás na FACEBOOKU

GDPR

Pověřenec

30.05.2018 10:57
Správce, Dětský domov Holice, Husova 623 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako...