Prohlášení o přístupnosti

Dětský domov Holice se zavazuje ke zpřístupnění těchto webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s příslušným zněním zákona č. 99/2019, § 4. a 5., dále o změně zákona č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení tohoto souladu bylo provedené subjektem veřejného zájmu (Dětský domov Holice)

Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 20. 1. 2020

Prohlášení bylo revidováno dne: 20. 1. 2024

Veškeré dotazy a připomínky můžete zasílat prostřednictvím kontaktní stránky ZDE 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice kontaktujte ředitele zařízení ZDE