Sociálně aktivizační služba

Poslání služby

Posláním služby je podpořit rodiny, ve kterých z důvodu nedostatečné péče či jiných okolností hrozí umístění dítěte mimo rodiny nebo je již dítě umístěno v ústavním zařízení. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby dítě mohlo vyrůstat společně s rodiči a bylo o něj dobře postaráno. U dětí, kde péče rodičů není možná se snažíme o navázání nebo udržení kontaktů se širší rodinou. Služba je poskytována v úzké spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD") a ústavním zařízením, je-li v něm již dítě umístěno. Nabízíme intenzivní spolupráci (jsme připraveni být v rodině i každý den) s rodinou při získávání a prohlubování rodičovských dovedností (v péči o dítě, při zajištění zdraví a bezpečností dětí, vedení domácnosti, v hospodaření rodiny apod.), pomoc a podporu při vyhledávání rodinných kontaktů dítěte umístněného v dětském domově, podporu při vytváření rodinných vazeb, posilování rodičovských kompetencí rodičů dětí umístěných v ústavním zařízení, pomoc a podpora ve vyrovnávání se chyb při výchově dítěte/dětí, poradenství v oblasti trávení volného času.

Cílová skupina

A) Rodiny, kde reálně hrozí umístění dítěte/dětí do ústavního zařízení. Rodina je vedena v evidenci OSPOD, v péči rodičů jsou závažné nebo dlouhodobé nedostatky, OSPOD navrhuje odebrání dětí, nedojde-li ke zlepšení péče.

B) Rodiny, které mají dítě/děti již umístěné v ústavním zařízení a rodiče usilují o návrat dítěte zpět do rodiny.

C) Dítě/Děti umístěné v ústavním zařízení, kteří se v nezletilém věku stanou rodiči, spojeno s intenzivní přípravou na odchod ze zařízení.

D) Spolupráce s rodinou, kam se dítě vrátí z ústavního zařízení z jiného regionu či delší vzdálenosti, kde probíhá adaptace dítěte.

Spolupráce s rodinou probíhá po dobu adaptace dítěte v rodině (maximálně po dobu 2-3 měsíců), následně je rodina předána jiné SAS v místě bydliště, pokud je to třeba

.

Kdo nás může kontaktovat

Rodina sama, ústavní zařízení, OSPOD nebo jiné instituce (např. jiné sociálně aktivizační služby). Jak a kde probíhá první schůzka?

Místo je určeno dle domluvy všech stran, přizpůsobíme se zejména přání rodiče. Na první setkání mapujeme situaci dítěte a jeho rodiny, vysvětlujeme, jak může podpora vypadat.

Termín prvního setkání nabízíme v co nejkratším čase od přijetí žádosti, v řádu dnů.

Co můžeme nabídnout?

Dlouhodobou a intenzivní spolupráci.

Úzká spolupráce s institucemi, společné plánování, vzájemné informování.

Udržování rodinných vazeb u rodin dětí umístěných v ústavním zařízení.

Vyhledávání, navázaní rodinných kontaktů DÍTĚ« ---- »RODINA. Děti, u kterých je návrat zpátky do rodiny nereálný (rozhodnutí soudu omezení v rodičovských právech, týrání v rodině, odsouzení/trestní stíhání), ale poznání své rodiny velmi důležité.

Budeme posilovat motivaci rodičů o zájem života dítěte umístěného v ústavním zařízení (tel. kontakt s dítětem, návštěvy v zařízení nebo v rodinném prostředí, za účasti naší služby).

Spolupráci s rodinou při návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy zpět do rodiny, která je připravená na péči o dítě a díky které se bude dítě cítit v rodině bezpečně (jedná se o přechodné období dítěte v rozmezí max.3měsiců).

Připravenost nezletilých dětí - budoucí rodič na roli matky, otce, tak aby byly schopni i po dovršení 18 ti let se řádně a samostatně postarat o své dítě a vytvořili mu bezpečný domov, ve kterém se bude moc rozvíjet a zažívat plnohodnotné dětství (příprava na rodičovství).

Adaptační období pro rodiny a děti, které se vracejí domu z dětských domovů v Pardubickém kraji.

Zásady služby

Nejen radíme a doporučujeme, ale i prakticky vedeme k samostatnosti.

Motivujeme a podporujeme klienta a jeho blízké okolí k tomu, aby sám hledal řešení ke zlepšení své nepříznivé sociální situace.

Ke klientům a jejich dětem vždy přistupujeme s respektem, dbáme na jejich zachování důstojnosti.

Individuální přístup - respektujeme individualitu každého rodiče a jeho dítěte, nepřipouštíme jakoukoli formu diskriminace.

Spolupracujeme s OSPOD, dětskými domovy (DD), zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Místo a čas poskytování služby

Službu zajišťujeme v přirozeném rodinném prostředí klientů nebo v prostorách sociálně aktivizační služby ,,Spolu!".

Terénní služba:

pondělí 08:00 - 18:00 hodin

úterý 08:00 - 14:00 hodin

středa 08:00 - 18:00 hodin

čtvrtek 08:00 - 16:00 hodin

pátek 11:00 - 14:00 hodin 

Terénní služba se poskytuje ve skutečném bydlišti rodiny dítěte/mladého dospělého. 

Ambulantní služba:

pátek 8:00 - 11:00 hodin.

Ambulantní služba se poskytuje na adrese Husova 623, Holice a časovou dobu poskytování služby je možné upravit dle domluvy s klientem. Intenzivní spolupráce je poskytována z pravidla do 40 km dojezdové vzdálenosti.

Služby klientům poskytujeme bezplatně za pomoci https://www.mpsv.cz/

Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Jan Říha

Ředitel

Tel.: +420 773 558 803

Email: reditel@ddholice.cz

IČ: 48159638

Datová schránka: tgkwfy8

č.ú.: 100837561/0100

Hedvika Bačinová

Sociální pracovnice

Tel.: +420 725 430 523

Email: sas@ddholice.cz

Iveta Hanzlíková

Pracovnice v soc. službách

Tel.: +420 725 430 522

Email: sas@ddholice.cz